Blog

8.3.2015

Jak podat daňové přiznání?

Termín k podání daňového přiznání se neúprosně blíží. Daňové přiznání musíte podat nejpozději ve středu 1. dubna 2015, dejte ale pozor, protože daně musíte zaplatit do stejného data. Pokud přiznání zpracovává daňový poradce, pak je termín nejpozději středa 1. července 2015 (tuto skutečnost ale musíte oznámit finančnímu úřadu do 1. dubna 2015 a předložit plnou moc ke zpracování daňového přiznání podepsanou daňovým poradcem). Finanční úřad vám ale dá ještě 5 dní k dobru: bez sankcí tak můžete podat daňové přiznání do 8. dubna (respektive 8. července v případě, že vám ho zpracovává daňový poradce).

Termín k podání přehledů pro zdravotní a sociální pojištění je pondělí 4. května 2015 s tím, že nedoplatky z přehledů je nutné vyrovnat nejpozději v horizontu 8 dní od podání přehledu. Pokud to nestihnete, pak vám začne nabíhat penále, a to od pátého pracovního dne po splatnosti.

Jak budou mít finanční úřady otevřeno?

Finanční úřady jdou poplatníkům vstříc, budou mít rozšířenou otevírací dobu. V letošním roce budou v termínu od 23. 3. 2015 do 1. 4. 2015 otevřeny podatelny všech finančních úřadů a územních pracovišť od 8 do 18 hodin. Pracovníci finanční správy také budou vyjíždět do vybraných obcí, vzniknou zde kontaktní místa, která by měla poplatníkům usnadnit podání daňového přiznání, především k příjmů fyzických osob.

Jak zjistím svůj finanční úřad?

Pokud jste ještě daňové přiznání nepodávali, tak je dobré si zjistit své místně příslušné územní pracoviště finančního úřadu podle bydliště. Podívejte se na Seznam finančních úřadů. Pokud jste se se změnami v posledních letech stále „nesžili", pak se podívejte na tzv. převodový můstek finančních úřadů, kde najdete přehled všech bývalých 199 finančních úřadů a jejich následný převod do krajské nástupnické organizace.

Jakými způsoby můžu podat daňové přiznání?

Vytisknout a zaslat poštou na adresu příslušného finančního úřadu: V tomto případě dejte pozor, že dnem odeslání je den, kdy pošta zásilku přijala. Uschovejte si podací lístek, který bude sloužit jako důkaz v případě, že se vaše přiznání zatoulá.

Osobní předání na podatelně finančního úřadu:

Elektronické odeslání formuláře: K elektronickému přiznání musíte připojit elektronický podpis, nebo pokud ho pošlete prostřednictvím datové schránky v požadované struktuře, pak elektronický podpis vyžadován není. Za den odeslání se považuje den, kdy je odeslání uskutečněno.

Neumíte vyplnit klasické daňové přiznání?

Nejste si jisti při vyplňování daňového přiznání na papíře? Výrazně jednoduší to budete mít v případě, že ho vyplňujete elektronicky, formulář vás nepustí v případě chybného vyplnění řádku. Ušetříte tak jak váš čas, tak nervy. Výrazně také snížíte šanci, že vám bude vráceno proškrtané daňové přiznání (tedy, že bude obsahovat chyby).

Daně elektronicky v Excelu

Vyplnit přiznání můžete také pomocí dokumentu v Excelu, kde si s verzí zdarma vystačíte v případě, že váš daňový základ nepřekročí částku 400 000 Kč (řádek 42) nebo příjmy podle § 7,8,9 zákona nepřekročí částku 800 000 Kč. Pokud tuto hranici přesáhnete, pak si můžete zakoupit placenou variantu za 99 Kč.

Daně elektronicky prostřednictvím webu Daňové správy

Vyplnit daňové přiznání také můžete prostřednictvím stránek Ministerstva financí – daňové správy. Zde je vyplnění daní nejzdlouhavější, na druhou stranu je však ale nejdůkladnější.

Online formuláře „Podej to" určené pro datové schránky

Interaktivní daňové formuláře od společnosti Software602 můžete podat prostřednictvím datových schránek. Můžete je vyplnit jak na počítači, tak na tabletu. K vyplnění formuláře je však nutné mít aktuální verzi Java Runtime Environment (JRE). V případě, že aktuální verzi nemáte, stránka vás přesměruje na stažení.

Po odeslání prostřednictvím datové schránky si budete moci své podání uložit ve formátu PDF – zobrazí se zde datum podání a číslo datové zprávy, které bylo odesláno na finanční úřad. Kromě toho zde máte také k dispozici formuláře pro Českou správu sociálního zabezpečení a do zdravotních pojišťoven.

Jak zaplatit daně?

přímo na finančním úřaduprostřednictví České pošty složenkou typu Abezhotovostním převodem

Jak je to s datovými schránkami?

V případě, že máte aktivní datovou schránku, pak přiznání musíte podávat elektronicky. Elektronickou komunikaci musí používat také podnikatel, který má povinnost mít auditorem ověřenou účetní závěrku. V případě, že svou povinnost splníte na papíře, pak od finančního úřadu můžete dostat pokutu ve výši 2000 Kč. Pokud máte zřízenou datovou schránku nebo máte elektronický podpis, pak pro podání daňového přiznání nemusíte vycházet z domu.

Zdroj: http://www.mesec.cz/clanky/jak-podat-danove-priznani-2014/

 

Řekli o nás

Odborníky z 1.CF Consulting mohu všem doporučit. Měli jsme dlouhodobě uzavřenou pojistku na dům a jak to u SV bývá, nezabývali jsme se její aktualizací. Zjistili jsme, že při větší pojistné události bychom nebyli schopni, při vyčerpání fondu oprav,  bez dalších půjček dům opravit.  Po změně pojistky už jsme klidnější, pojistili jsme dokonce i výbor společenství na zodpovědnost. Částka plnění  pro případ pojistné události se téměř zdvojnásobila při minimálním zvýšení pojistky. Na závěr – ano jednoznačně doporučujeme, spokojenost s jednáním i přístupem makléřů i s výsledným efektem.

Marta Müllerová, Za výbor SV Neumannova

Ekonomický slovník

Diskontní dluhopis

Dluhopis, jehož prodejní cena je nižší než je jeho nominální hodnota. Standardně u diskontního dluhopisu není žádný kupón. Výnosem je právě sleva, za kterou se prodává. Často se tento typ dluhopisu označuje jako zerobond.